• Skärgården För Sjöfarare
Skärgården För Sjöfarare PDF Skriv ut E-post
Hamnarna avsedda för småbåtar indelas i olika klasser enligt deras servicenivå. Gästhamnarna har en mångsidig och högklassig servicenivå. En gästhamn har minst tio gästbåtplatser och livsmedelsförsäljning, bränslepumpar, dricksvatten, avfallshantering, toalett och tvättmöjligheter samt nödtelefon.

I Västra-Nyland och Åbo skärgård finns 24 gästhamnar, som fyller dessa höga krav. Tio av dessa har tilldelats Blå Flagg som erkänsla för att de fäster stor vikt på miljöfrågor.

Utöver de egentliga gästhamnarna finns det även mindre servicehamnar, gästbryggor och utfärdshamnar som finns utmärkta i sjökorten. Tillsammans bildar de ett fungerande nätverk för sjöfarare. Avstånden mellan hamnarna är rimliga och bereder goda möjligheter att njuta av skärgårdsidyllen.

Det finns också gästhamnar som är belägna invid städer som tex. Åbo, Nådendal och Nystad. Här kan man hitta all service och intressanta sommarevenemang på gångavstånd från gästhamnen.


Östersjön

Östersjön är en av världens största bräckvattenbassänger. Det betyder att vattnet är varken sött eller salt. Geologiskt sett är det ett ungt hav. Under de senaste 12 000 åren har vattenområdet växlat mellan sötvatten och saltvatten, till att i dag bestå av omkring 21 000 km3 bräckvatten med varierande salthalt. Medeldjupet är inte mer än 55 meter. På sitt djupaste ställe Landsortsdjupet är havet bara 459 meter, vilket kan jämföras med Medelhavet som har ett medeldjup på tusen meter.

Vattenutbytet i Östersjön sker långsamt. Den vattenväxling som äger rum vid de danska sunden påverkar inte Östersjön nästan alls, eftersom samma vatten strömmar fram och tillbaka. Betydande saltpulser strömmar nog in med jämna mellanrum, men det kan gå decennier mellan dessa.

Inom Östersjöns avrinningsområde bor 85 miljoner människor. Avrinningsområdet är fyra gånger så stort som havet i sig och stora mängder sötvatten från områdets älvar och vattendrag strömmar ständigt ut i Östersjön. Överskottet av vatten rinner vidare ut i Nordsjön.

Det finns inga speciella växter eller djur som lever i bräckt vatten, utan de arter som lever i Östersjön har lyckats anpassa sig från sina ursprungsmiljöer, antingen från saltare havsområden eller från sötvattenmiljöer. Långt ifrån alla salt- eller sötvattenarter lyckas anpassa sig till livet i en bräckvattenmiljö, vilket gör Östersjöns ekosystem synnerligen känsligt. Ifall en art slås ut finns det nödvändigtvis inte andra ersättande arter som kan ta över. Många arter lever också under en ständig saltvattenstress, vilket bidrar till att många Östersjöarter är mindre än sina släktingar på annat håll och att de är extra känsliga för föroreningar.


Ekologiskt, traditionellt och vackert byggande

De traditionella vass-hustaken är karaktäristiska för Estland. Den här metoden har igen blivit populär på grund av nyuppfunna fördelar:

  • Vassen samlas in på vintern efter att vassen bundit i sig näring under hela sommaren. Då vassen skärs avlägsnas överlopps biomassa och näring från vattnets kretslopp.
  • Vassen är ett lätt byggmaterial och fungerar som en ypperlig värmeisolering. Ett tätt byggt vasstak håller bra för regn, men andas samtidigt. Vassen innehåller också kiselsyra som naturligt bekämpar mögel.
  • Ett välbyggt tak av vass håller upptill 70 år och vassen är en förnyelsebar byggnadsråvara.
  • Havsvassen lämpar sig bäst som byggnadsmaterial tackvare sin tjockare stjälk.
Senast uppdaterad ( 2007-03-20 )